Elektronické systémy ochrany vo väčšine prípadov zabezpečujú ochranu objektu pred narušením nežiadúcimi osobami, nemôžeme preto na tomto mieste uviesť presné informácie o realizovaných objektoch.

Naša firma realizovala v spolupráci s inými dodávateľmi desiatky malých objektov ako rodinné domy, byty, administratívne a obchodné priestory, ako aj stredne veľké administratívne budovy, obchody, priemyselné haly a dôležité inštitúcie ako veľvyslanectvá a priestory s vyšším stupňom ochrany.

Vo väčšine objektov sme zrealizovali kompletné dodávky integrovaných systémov ochrany, kde navzájom spolupracujú poplachové systémy na hlásenie narušenia (PSN), priemyselná televízia –kamerové systémy (PTV, CCTV) a systémy pre kontrolu vstupu (SKV).